Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kado Post BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Kado Post BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.kado-post.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons.

 

Afhandelen bestelling 

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens en die van de ontvanger om je bestelling netjes af te kunnen handelen. Wij mogen de persoonsgegevens van de ontvanger dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens en van de ontvanger enkel de naw-gegevens. Dit alles hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 

Nieuwsbrief en Klachtenformulier

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je de nieuwsbrief opzegt.

 

Met het klachtenformulier kun je bij ons een klacht indienen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

 

Cookies 

Onze webwinkel gebruikt uitsluitend functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat jij die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt en zo de inhoud van je winkelmandje voor je bewaren. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2018.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens 

Kado Post BV

Hoofdweg 16

4411 AR  Rilland

brievenbus@kado-post.nl